Sırala :
Görüntüle :
ürün göster
3200 TL

1 - Uygulamalı Davranış Analizi

2 - Özel Eğitimde Değerlendirme

3 - Özel eğitimde Bütünleştirme

4-  İlk Okuma Yazma Öğretimi

5 - Erken Çocuklukta Özel Eğitim

6 - Özel Eğitimde Aile Eğitimi

7 - Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş planlarının Hazırlanması

8 - Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

9 - Özel Gereksinimli Öğrencilere Matematik Beceri ve Kavramlarının Öğretimini Planlama ve Uygulama

10 - Sosyal Yeterlilikler Geliştirilmesi

11 - Etkili Öğretim Yöntemleri

12 - Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimleri

13 - Teknoloji Destekli Öğretim

14 - Üstün Yeteneklilerin Tanılanması

15 - Özel Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

16 - Sınıf ve Davranış Yönetimi

17 - Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi

18 - Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Cinsel Eğitim

19 - Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu

20 - Türkiye'de Özel Eğitim: Tarihsel, Politik ve Yasal Gelişmeler

1800 TL

1 - Zor Çocukların Eğitiminde Psikoeğitsel Yaklaşımlar ve Birlikte Yaşam

2 - Psikolojik Danışma ve Psikoterapi

3 - Ergenler İçin Öfke Yönetimi Becerileri Programı

4 - Dijital Çağda Ebeveyn Olmak

5 - Çiftlerde Duyguları Güçlendirme ve Duygusal Okur Yazarlık Etkinlikleri

6 - Disiplinler Arası İhmal ve İstismar

7 - Psikolojik Danışma Beceri ve Teknikleri

8 - Çocuk ve Ergenlerde Gelişimsel ve Davranışsal Bozukluklar

9 - Eğitim Psikolojisi

10 - Otantik Öğrenme

11 - Psikolojik Dönüşüm Yolculuğu ve Kendini Bulma

12 - Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları

13 - Psikolojik Dönüşüm Yolculuğu ve Kendini Bulma

14 - Üstün Yeteneklilerin Tanılanması